Samohlásky a spoluhlásky

Milí priatelia. Spracovala som aktivitu pre školákov – rozdelenie samohlások a spoluhlások do tabuľky + práca s kartičkami.

Práci s kartičkami predchádzala práca s pohyblivou abecedou. Následne na ďalšej hodine som im prezentovala prácu s nastrihanými kartičkami, kde som im vyslovovala jednotlivé hlásky (občas prehnane, aby to počuli 🙂 ) Naše deti to zaujalo a následne vedeli samé rozdeľovať kartičky, spoločne sme si hlásky vyslovovali nahlas. Užite si aj vy príjemnú zábavu. Lucka

PDF na stiahnutie: samohlasky spoluhlasky rozdelenie web

Na čo slúži rastlinke stonka?

Kúpili sme s deťmi v zelovoci celer. Pripravili sme 3 priesvitné nádoby, do ktorých sme dali vodu a farbivo.

Predtým ako sme ponorili rastliny do vody sme odrezali koniec stonky, aby bola čerstvo odrezaná a mohla nasávať, čo najviac vody.

Po nejakom čase vidíme, že listy sa začínajú sfarbovať.

Vyberieme stonku a kúsok odrežeme. Čo vidíme?

Tmavé bodky. Odrežeme o kúsok ďalej na stonke. Zasa vidíme tmavé bodky.

Dieťaťu vysvetlíme (ak na to nepríde samé), že v stonke sú malé rúrky, ktoré pomáhajú rastlinke prenášať vodu a živiny z koreňov k listom. Toto je každodenná úloha stonky. Robí to preto, aby rastlina prežila 😉

Následne s deťmi môžete prebrať časti stonky. Príjemnú zábavu.

 

Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky

Ako naučiť dieťa jednoducho samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky?

Úžasnou pomôckou je práve Montessori pohyblivá abeceda. Samohlásky sú modré a spoluhlásky sú ružové. Takže pre dieťa je to úplne jasné a viditeľné.

Prezentujeme aktivitu trojkrokovou metódou:

1/ Zoberieme si písmenko A a pomenujeme „toto je samohláska“. Zoberieme si písmenko B, pomenujeme ho „toto je spoluhláska“.  Ja si s deťmi väčšinou na samohlásky aj zaspievam, proste sú to hlásky, ktoré samo znejú 🙂

Takto si zoberieme ešte ďalšie písmenká. Dieťa po čase zistí, že samohlásky sú modré a spoluhlásky ružové. Upozorníme na rôznu farebnosť, ak dieťa na to nepríde samé.

2/ Vyzveme dieťa k aktivite, napr. podaj mi z krabice samohlásku. Dieťa podá napríklad hlásku O, U, I, Y, A. Na striedačku ho vyzvem, aby mi ukázalo spoluhlásku. Dieťa mi ukáže napríklad na hlásku H, T, F…

3/ Na záver si vyberiem niekoľko samohlások a spoluhlások. Podávam ich dieťaťu postupne a vyzve ho: „ako nazývame hlásku O?“ – samohláska  „ako nazývame hlásku B?“ – spoluhláska. Takto si overím pochopenie učiva. V prípade, že dieťa zaváha, vraciam sa o krok späť.

Teraz šup tvoriť slová.

Po prejdení si samohlások a spoluhlások si ideme vytvárať slová. To nás baví. Vykladáme jednotlivé hlásky z krabičky a skladáme si slová, či vety. Často veľmi vtipné 😉

My sme popritom stihli aj vyrobiť vrecúška na diakritické znamienka (mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dvojbodka). Veľmi zle sa nám to z krabice vyťahovalo, tak tieto „vrecúška“ nám pomohli s manipuláciou.

 

Následne sme sa rozhodli preskúmať dvojhlásky. Pre IA, IE, IU je to jednoznačné, skladajú sa z dvoch hlások. Zoberieme si aj naše pracovné cvičenie, v ktorom vyhľadáme dvojhlásky.

Prečo medzi dvojhlásky patrí ô?

Lebo ô sa skladá tiež z dvoch hlások. U a O! Povedzte nahlas s dieťaťom „uo“, nech po vás opakuje a počuje to samé. Potom len vysvetlíme, že v slovenskom jazyku máme špecifikum a to je práve písmenko Ô. Používajú ho len slováci, francúzi a vietnamci 😉

My sme si vyskladali slovo kôň tak ako počujeme, aj ako píšeme. Takto si môžete poskladať kopec slov. Ideálne ak máte zoznam slov vytlačených na A4 formáte, je to ideálne, pretože dieťa si môže kontrolovať, či sa píše s hláskou Ô (nôž) alebo ako UO (duo).

Príjemnú zábavu prajem!

Jazykové kartičky s pokynmi

Jazykové kartičky s pokynmi sú úžasnou aktivitou už pre deti predškolského veku.

Pravidlá: Dieťa si vytiahne kartičku, prečíta pokyn a vykoná napísanú úlohu.

Niektoré aktivity bude vykonávať, pokým si nevytiahne ďalšiu kartičku, ktorá zmení predchádzajúci pokyn. Napríklad dieťa vykoná pokyn „seď“, následne si vytiahne kartičku s pokynom „učeš sa“, dieťa sa učeše a popritom stále sedí. Potom si vytiahne kartičku napr. „ľahni si“, tak si na chvíľku ľahne a vstane. Je potrebné rozlíšiť pojmy sadni si (a hneď potom vstaň) a seď (sadni si a ostaň sedieť).

Hru môžu hrať i viacerí hráči. Príjemnú zábavu 😉

Kartičky na stiahnutie: jazykové-kartičky-s-pokynmi

 

Trojzložkové kartičky TIME – HODINY časť 3.

Priatelia, ďalšia várka kartičiek, tento raz HODINY – štvrť. Stiahnite si kartičky a používajte ich doma s vašimi detičkami.

Link na stiahnutie TU: time-hodiny-stvrt

Odmenou mi bude vaša spokojnosť a LIKE na stránkach www.facebook.com/detiakodar a www.facebook.com/mariamontessori.sk

cas-hodiny-stvrt-ukazkove-strany_strana_1 cas-hodiny-stvrt-ukazkove-strany_strana_2