08.10.2014 OBJAVUJME SPOLU SVET

V stredu prebiehali v L-Activity dva kurzy. Doobeda od 9.45hod kurz pre detičky vo veku 1,5-3roky. Pre detičky boli pripravené viaceré kútiky na varenie a umývanie riadov, umývanie rúk, čistenie topánok, tvorenie či aranžovanie kvietkov. Poobede o 14.00hod kurz pre škôlkarov vo veku 3-7rokov. Príjemne sme sa zabavili a spoznávali sme nové veci :) Teším sa na budúce. Lucia


07.10.2014 OBAVUJME SPOLU SVET

Dnešné dve lekcie v Dennom Centre v Chorvátskom Grobe sa pekne rozbehli aj s novými členmi, ktorí boli veľmi aktívni a spolupracujúci :) Teším sa opať budúci utorok. Mám ešte voľné miesta v utorok na 10.45hod pre vekovú kategóriu 1,5-3 roky i 3-6rokov. /3/


06.10.2014 Modra

Prvá lekcia Montessori. Pripravené boli pre detičky viaceré samoobslužné kútiky i Montessori pomôcky. Pracovalo sa nám príjemne. Teším sa opäť o týždeň v pondelok. /3/


05 – 06 2014 OBJAVUJME SPOLU SVET V centre L-Activity

Posielam vám fotografie z kurzu, ktorý prebiehal v máji a v júni v centre L-Activity. Ďakujem vám za príjemný čas, ktorý som s vami strávila. Lucia /3/


29.04.-02.05.2014 OBJAVUJME SPOLU SVET

Úvodná lekcia nového cyklu OBJAVUJME SPOLU SVET. Rozprávali sme sa o dopravných prostriedkoch, počiatkovali sme a tvorili cestu, pracovali s pomôckami a na záver sme robili s lístvkovým cestom. /3/