Kurzy pre deti

Máte chuť sa spolu s deťmi zabaviť? Rozmýšľate ako sa napojiť na dieťa a spoločne kráčať rovnakým smerom? Chcete spoznať rešpektujúce princípy výchovy a vzdelávania? Chcete si prísť oddýchnuť do kruhu rovnako naladených rodičov? 
Priamo pre vás je pripravený kurz MONTESSORI SIESTA pre rodičov s deťmi vo veku 4-12 mesiacov alebo MONTESSORI OBJAVUJME SPOLU SVET pre rodičov s deťmi vo veku 1-4 roky, či MONTESSORI SPOYNÁVAJME SPOLU SVET, počas ktorých sprevádzam rodičov i deti rešpektujúcim spôsobom. Dĺžka jednej lekcie je 45-60 minút podľa veku dieťaťa (pre deti do 12 mesiacov je pripravený kurz v dĺžke 45 minút, od 12 mesiacov je kurz v dĺžke 60 minút). Stretávame sa v rodinnom a vzdelávacom centre Akadémia Montessori, Čerešňova 2, 90025 Chorvátsky Grob časť ČIERNA VODA. Počas kurzu rozvíjame samostatnosť dieťaťa a rodičia sú informovaní o možnostiach rozvíjania svojho dieťatka doma. 
Bližšie informácie o kurzoch, seminároch a individuálnych stretnutiach nájdete na stránke AKADÉMIA MONTESSORI alebo na mojej osobnej stránke.
Chcem sa dozvedieť viac

 

Máte školáka, ktorý sa trápi s učením, ktoré pre neho nie je prínosom, ale záťažou? Máte záujem o rozvoj v konkrétnej vzdelávacej oblasti? Pripravujete sa do školy a vnímate, že váš predškolák má ťažkosti s motorikou, zmyslovým vnímaním či s rečou?
Pre vášho škôlkara či školáka môžeme dohodnúť aj individuálne doučovanie na konkrétnu vzdelávaciu tému alebo na rozvoj zručností v dĺžke 60 minút. Pre deti so zdravotným znevýhodnením máme pripravené Montessori terapie. Nakoľko sa venujem kineziológii, v prípade problému s učením či inými ťažkosťami, odporúčam terapiu kineziológiu. Dieťa do 12 rokov je pod ochranou rodiča, preto je možné pracovať priamo s rodičom. So staršími deťmi pracujem priamo počas sedenia. Tento odblok trvá približne 1-3 hodiny.
Mám záujem o individuálne stretnutie
Kurzy, ktoré organizujem pre deti sú založené na princípoch pedagogiky Marie Montessori. Hlavnými princípmi sú rešpektovanie senzitívnych období dieťaťa, slobodná voľba dieťaťa, pripravené prostredie, polarizácia pozornosti a samozrejme aj akceptácia pravidiel. Dieťa sa v priebehu kurzu zoznámi s Montessori pomôckami a reálnymi pomôckami zo života, ktoré si samostatne vyberá a učí sa s nimi pracovať, samostatne spoznáva svet i svoje vlastné potreby, experimentuje, skúma, tvorí. Popritom sa socializuje s ostatnými deťmi. Pre staršie deti vo veku 3-6rokov bude príležitosť nakuknúť do oblasti matematiky či jazyka. Rodič má možnosť pozorovať svoje dieťa, jeho potreby a načerpať nápady pre aktivity s dieťaťom v domácom prostredí. Má možnosť naučiť sa viesť svoje dieťa k samostatnosti, zodpovednosti a to rešpektujúcim spôsobom so stanovenými hranicami. Staršie deti ostávajú pod dohľadom trénovanej AMI MONTESSORI učiteľky i samostatne. 
Ďakujem všetkým detičkám i rodičom za príležitosť pracovať s nimi 😉 Lucka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *