Montessori pedagogika

Pedagogický systém Montessori je ucelený systém pre výchovu a vzdelávanie detí od narodenia až do dospelosti. Rešpektuje prirodzené potreby dieťaťa v danom veku. Uspokojovaním týchto potrieb vedieme dieťa k radosti z učenia a objavovania, posilňovanie jeho sebavedomia a osobnej spokojnosti. Výchova je chápaná ako proces k dosahovaniu samostatnosti „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Učiteľ je v procese práce dieťaťa pozorovateľom a poradcom, vníma individualitu dieťaťa, jeho osobné potreby pre jeho zdravý harmonický vývoj, ale na druhej strane sa ho snaží začleniť do spoločnosti ostatných detí. Učiteľ je trpezlivý, láskavý, empatický a najmä dôsledný, dieťa učí dodržiavať dohodnuté pravidlá a určuje hranice, ktoré sú pre dieťa tak dôležité pre jeho ďalší vývoj. Úlohou učiteľa je pripraviť prostredie vhodné pre samostatnú prácu. Dieťa pracuje svojim individuálnym tempom a jeho úlohou je prácu – pokiaľ je možné – dokončiť. Dieťa sa odmalička učí sebe-organizácii.

Montessori pedagogický systém vychádza z vývojových potrieb dieťaťa a je rozdelený v 3 vývojových štádiách. Samotný vyučovací proces tiež prebieha v týchto zmiešaných skupinách:

1. ŠTÁDIUM 0-6 ROKOV (0-3 rokov – duševné embryo; 3-6 rokov tvorca človeka)

V tomto období dieťa spoznáva svet, učí sa hovoriť a chodiť. Dieťa si vytvára svoju vlastnú osobnosť. Praktické činnosti a zmyslové podnety pomáhajú dieťaťu k samostatnosti a porozumeniu prostredia okolo neho. Vo veku okolo 2 rokov je silné obdobie na zmysel pre poriadok a systém. Okolo tretieho-štvrtého roku má dieťa silné senzitívne obdobie na jazyk a matematiku.

2. ŠTÁDIUM 6-12 ROKOV (6-9 rokov – prieskumník; 9-12 rokov vedec)

V tomto období sa rozvíja symbolika, prechádza sa z úrovne konkrétneho k abstraktnému. Jazyk a matematika sú cestou k poznávanie informácií. Preto je potrebné zo začiatku tohto obdobia naučiť dieťa najmä porozumeniu textu. Dieťa má veľmi senzitívne obdobie na Kozmickú výchovu.

3. ŠTÁDIUM 12-18 ROKOV (12-15 rokov – organizátor; 15-18 rokov spoločenský účastník)

Dieťa je v tomto období aktívnym členom spoločnosti, je schopné tvoriť. Je to obdobie, kedy vznikajú prvé partnerské vzťahy. Pre tento vek je dôležité pôsobenie literárneho, výtvarného, hudobného, dramatického a tanečného umenia. Deti majú mať možnosť diskusie na rôzne témy a o svojich problémoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *