OBJAVUJME SPOLU SVET 0-3 ROKY

 

Máte chuť sa spolu s deťmi zabaviť? Chcete spoznať rešpektujúce princípy výchovy a vzdelávania? Prísť si oddýchnuť do kruhu rovnako naladených rodičov? 

Priamo pre vás je pripravený kurz OBJAVUJME SPOLU SVET, počas ktorého sprevádzam rodičov i deti rešpektujúcim spôsobom. Tento kurz je určený deťom od 6 – 36 mesiacov, po dohode aj staršie deti v doprovode s dospelou osobou. Kurz začína 2.10.2017. Dĺžka jednej lekcie je 45-60 minút podľa veku dieťaťa (pre deti do 18 mesiacov je pripravený kurz v dĺžke 45 minút, od 18 mesiacov je kurz v dĺžke 60 minút). Stretávame sa v Dennom centre, Čerešňova 4, Chorvátsky Grob časť ČIERNA VODA a v Akadémia Montessori, Kukučinova 4, PEZINOK. Cena je 90,- Euro za 10 lekcií. Jednorazový vstup je taktiež možný, príspevok je 12,- Euro / hodina.

AKADÉMIA MONTESSORI 0-3 jeseň 2017 FINAL NEW

PDF súbor na stiahnutie:  AKADÉMIA MONTESSORI 0-3 jeseň 2017 FINAL NEW

Kurzy, ktoré organizujem pre deti sú založené na princípoch pedagogiky Marie Montessori. Hlavnými princípmi sú rešpektovanie senzitívnych období dieťaťa, slobodná voľba dieťaťa, pripravené prostredie, polarizácia pozornosti a samozrejme aj akceptácia pravidiel. Dieťa sa v priebehu kurzu zoznámi s Montessori materiálom a reálnymi pomôckami zo života, ktoré si samostatne vyberá a učí sa s nimi pracovať, samostatne spoznáva svet i svoje vlastné potreby, experimentuje, skúma, tvorí. Popritom sa socializuje s ostatnými deťmi. Rodič má možnosť pozorovať svoje dieťa, jeho potreby a načerpať nápady pre aktivity s dieťaťom v domácom prostredí. Má možnosť naučiť sa viesť svoje dieťa k samostatnosti, zodpovednosti a to rešpektujúcim spôsobom so stanovenými hranicami. Lekcie prebiehajú formou 10 týždňového cyklu. Je možné sa zapojiť aj počas prebiehajúceho cyklu (platí sa len alikvótna čiastka). 

V prípade otázok ma kontaktujte na info@detiakodar.sk alebo 0940 321 591. Teším sa na stretnutie s vami. Ďakujem všetkým detičkám i rodičom za príležitosť pracovať s nimi ;) Lucka

Termíny kurzov:

rozvrh Montessori pracovne 102017-122017 FINAL 04102017

PDF súbor na stiahnutie: rozvrh Montessori pracovne 102017-122017 FINAL 04102017

Leave a Reply