Oblasti Montessori pedagogiky

Metodika práce vo systému Marie Montessori je rozdelená do nasledujúcich oblastí:

PRAKTICKÝ ŽIVOT

Dieťa sa učí starostlivosti o vlastnú osobu, svoje telo ale i o okolie a spoločnosť. Obľúbené aktivity v tomto období sú zapínanie, zaväzovanie šnúrok, umývanie rúk, čistenie topánok, umývanie okna, jedenie s lyžičkou a príborom, upratovanie, zametanie, umývanie riadov, prenášanie, presýpanie, triedenie, polievanie kvetín, práca v záhrade, štipcovanie, prestieranie stolu apod. Dochádza k rozvíjanie jemnej motoriky a ku koordinácii ruka – oko. Okrem jemnej motoriky sa sústredíme aj na hrubú motoriku. Dieťa cvičí kontrolu pohybu napr. rovnovážnymi cvičeniami, chôdzou po elipse, preskakovaním, lezením, plazením apod. Dieťa sa učí prehlbovať si sociálne vzťahy, učí sa prijať zodpovednosť v skupine, učí sa poprosiť, poďakovať, zdraviť, počúvať, požiadať o pomoc, ponúka sa priestor na učenie ticha a koncentrácie.

ZMYSLOVÁ VÝCHOVA

Rozvíjaním zmyslov obohacujeme život dieťaťa o podnety, ktoré dávajú základ pre budúce diferencovanie a lepšiu orientáciu vo svete. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality. Cvičeniami podporujeme u dieťaťa nielen vnímanie zraku a sluchu, ale i hmatu, čuchu a chuti. Využívame materiál, ktorý vyvinula Maria Montessori a ktorý je vždy zameraný len jednu vlastnosťm ktorá je izolovaná. Pomocou tohto zmyslového materiálu sa dieťa učí pomenovávať, rozlišovať, porovnávať a triediť. Zmyslový materiál rozdeľujeme na materiál na rozlišovanie rozmerov, farieb, tvarov, povrchov, štruktúr, váhy, zvukov a tónov, vôní, chutí, teplôt a schopnosti viesť teplo.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

V tejto oblasti sa dieťa rozvíja v reči, využívajú sa materiály k výuke písania a čítania. S písaním a čítaním začína dieťa vo veku okolo 4-6rokov. Je nutné samozrejme vystihnúť senzitívne obdobie, kedy dieťa chce samo písať alebo čítať. Čítanie prebieha genetickou metódou čítania, t.j. čítaním po písmenkách a nie po slabikách. Podľa Marie Montessori používame na písanie písané písmo a na čítanie zasa tlačené písmo.

MATEMATICKÁ VÝCHOVA

Matematický rozvoj začína už od narodenie. Podľa Marie Montessori je ľudský duch duchom matematickým. Má schopnosť abstrahovať, niečo si predstaviť a argumentovať. Matematický materiál učí rozlišovať seba od ostatného, vnímať dlžku, šírku a výšku, vnímať dimenzie, porovnávať veľkosti a formy a experimentovať.

KOZMICKÁ VÝCHOVA

„Musíme dať deťom detail ako prostriedok, aby mohli poznať celok.“
Nie je dôležité, aby sa deti učili všetko, čo existuje, ale aby mali priestor a čas na ponorenie sa do jednotlivých oblastí. Oblasti kozmickej výchovy sú zahrnuté v prvouke, biológii, prírodopise, vlastivede, dejepise a neskôr i rozvoj znalostí vo fyzike a chémii. Súčasťou sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zachádzať so sebou i s okolím.
„Pravým kozmickým poslaním človeka je víťazstvo lásky a spravodlivosti medzi ľuďmi, utvorenie sveta priateľstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *