Časté otázky a odpovede

Milí rodičia,

na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky pred návštevou kurzu:

Čo je zameraním Montessori kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz je zameraný na rozvíjanie potenciálu dieťaťa a jeho vnímania reálneho sveta. Počas kurzu je dieťa oboznamované s metódou, ktorú predstavila svetu Maria Montessori a prebieha v pripravenom Montessori prostredí so špeciálnymi Montessori pomôckami. Kurz je zameraný nielen na rozvoj intelektu dieťaťa, ale aj na rozvoj pohybových zručností, hrubej i jemnej motoriky, rozvoj hudobného vnímania, rozvoj výtvarných aktivít a hlavne vedieme dieťa k rozvíjaniu jeho vôle a samostatnosti. Aktivity sú realizované na základe pozorovania dieťaťa a rozvíjajú senzitívne obdobie dieťaťa. Toto všetko prebieha za prítomnosti rodiča.

Aká je úloha rodiča počas Montessori kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Rodič je pomocníkom a sprievodcom dieťaťa. Dieťa si pomôcku vyberá samostatne, mladším deťom do 1 roku je pomôcka ponúknutá podľa jeho senzitívnych období. Rodič za doprovodu lektorky predvedie pomôcku dieťaťu a následne umožní dieťaťu skúmať pomôcku, ktorá ho zaujala. Rodič nezasahuje do práce dieťaťa a neovplyvňuje priebeh aktivity. Dieťa pracuje s pomôckou samostatne, rodič pomáha dieťaťu v prípade ťažkostí. Ak dieťa nepracuje s pomôckou správne, rodič ponúkne inú možnosť dieťaťu. Rodič dieťaťa, ktoré zasahuje do aktivity druhému dieťaťu, je povinný vyriešiť túto situáciu k spokojnosti oboch strán. Žiadame rodičov, aby nepoužívali mobily na lekcii. Zostaňme pre svoje deti vzorom. To čo vidia u nás, prenášajú si do svojho mikrosveta. Ďakujeme 😉

Kto vedie Montessori kurz OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz vedie Montessori pedagogička Mgr. Lucia Dedíková, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí či dospelých. Lucia pôsobila ako spolulektor v OZ MONTE PLUS, ktorý sa zameriava na vzdelávanie pedagógov Montessori ZŠ. Aktuálne pracuje v súkromnej ZŠ ako pedagóg na prvom stupni ZŠ. Je mamou dvoch školákov, takže každodenne rieši radosti i ťažkosti vo výchove a vzdelávaní. Jej rukami prešla počas kurzov stovka detí i rodičov, ktorých obohatila svojim prístupom a vhľadom. Lucia je vyštudovaný pedagóg pre materské a základné školy, má absolvované AMI Montessori kurzy pre vek 0-3 rokov, 3-6 rokov a diplomovaný 2 ročný AMI MONTESSORI výcvik pre vek 6-12 rokov, kurz Efektívne rodičovstvo, Rešpektovať a byť rešpektovaný a mnoho ďalších kurzov. Je TERAPEUTOM, ktorý pre prácu využíva pre svoju prácu s klientmi úžasnú metódu – KINEZIOLÓGIA. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.zivotnavlne.sk.

Aká je úloha lektorky?

Lektorka je sprievodcom dieťaťa. Vníma jeho potreby a prispôsobuje dané aktivity samotnému dieťatku. Aktivity nie sú vopred časovo naplánované, ale vyplývajú z momentálnej potreby dieťaťa v pripravenom prostredí. Lektorka je poradcom pre rodiča pri prezentácii, výbere pomôcky, pri správnom zaobchádzaní s pomôckou či pre riešení výchovno-vzdelávacích ťažkostí dieťaťa v rámci možností skupiny. Lektorka drží zdravé hranice a pravidlá skupiny.

Pre aký vek je vhodný Montessori kurz OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz je koncipovaný pre 3 vekové kategórie, kde dieťa dostáva mnoho možností na prácu a zároveň mu stanovujeme hranice.

Prvá skupina detí je od veku 4 do 12 mesiacov. Deti v tomto období skúmajú prostredie, sú veľmi vnímavé, ľahko nasávajú nové informácie. Pomocou Montessori pomôcok rozvíjame u dieťaťa zmyslové vnímanie, rozumové schopnosti, schopnosť sústredenia. Rozvoj jazyka je tiež veľmi dôležitý. Niektoré deti sa plazia, lozia štvornožky, niektoré už začínajú chodiť. Na kurze preto máme pripravené pomôcky, ktoré sú vhodné aj pre rozvoj pohybu. Táto skupinka je počtom najmenšia, nakoľko deti nie sú natoľko zvyknuté na spoločnosť rovesníkov.

Druhá skupina je určená pre deti približne vo veku od 12 do 18 mesiacov. Deti sú v tomto veku veľmi pohyblivé, sú pre nich pripravené pomôcky na hrubú motoriku, pohyb. Taktiež špeciálne Montessori pomôcky slúžia na rozvoj zmyslov, jemnej motoriky, koordinácie, vnímania, jazyka apod. Zvyčajne je to „najaktívnejšia“ skupina detí, ktorá sa postavila na svoje nohy a potrebuje byť vždy a všade.

Tretia skupina sú deti vo veku od 18 do 36 mesiacov, kedy deti skúmajú svoje potreby, milujú sebaobslužné aktivity ako je príprava jedla, stolovanie, umývanie riadov, umývanie rúk, pranie. Sú pre nich pripravené aj hudobné či výtvarné aktivity.

Ako dlho prebieha kurz OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz prebieha v 10 alebo 12 týždňovom cykle, počas ktorého rodičia s deťmi získajú základné vedomosti a zručnosti vyplývajúce z Montessori pedagogiky.

Kurzy prebiehajú na jeseň (október – december), v zime (január – apríl) a na jar (apríl – jún).

Kurz pre skupinu detí vo veku 4-12 mesiacov prebieha v dĺžke 45 minút.  Pre deti od 12 je dĺžka kurzu 60 minút.

Kde sa môžem prihlásiť na kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Prihlasovací formulár nájdete na detiakodar.sk/kontaktujte-nas/

Máme možnosť náhrady na kurz  OBJAVUJME SPOLU SVET?

V cene 10 či 12 týždňového kurzu máte nárok na 2 náhradné lekcie. Je nutné, aby ste sa vopred odhlásili z lekcie ideálne sms správou alebo cez email. Odhlasujte sa deň pred kurzom najneskôr do 19.00h. Týmto uvoľníte miesto pre rodičov, ktorí si potrebujú vyčerpať náhradnú lekciu. Presný termín náhrady je potrebné dohodnúť s lektorkou osobne. V prípade, že sa neodhlásite z lekcie, možnosť náhrady vám prepadne. Prosím vás, aby ste s chorými deťmi ostali doma a vyžiadali si náhradu. Ďakujem.

Aká je cena kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Cena je 90,- Euro za 10 týždňový cyklus alebo 108,- Euro za 12 týždňový cyklus. Vstup je možný aj jednorazovo, ak je voľné miesto a cena je 12,- Euro za lekciu. O voľnom mieste je potrebné sa vopred dohodnúť s lektorkou.

Platba prebieha na účet občianskeho združenia Akadémia Montessori. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu je SK4109000000005134951218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“

Kde prebiehajú Montessori kurzy OBJAVUJME SPOLU SVET?

Stretávame sa aj na Čiernej Vode (Chorvátsky Grob) v Dennom centre, Čerešňova 4. Parkovať sa dá priamo na Čerešňovej ulici, prípadne dostatok voľných miest nájdete pri obchode JEDNOTA, stačí prejsť pár metrov cez cestu do denného centra. Priestor je prenajímaný od obce, je útulný, pripravený na Montessori aktivity, v priestore sa realizujú počas týždňa aj iné kurzy pre mamy a seniorov.

Aký je maximálny počet detí na kurze OBJAVUJME SPOLU SVET?

Deti vo veku 4-12 mesiacov sú v počte 6-8 detí s rodičom, deti od 12 do 36 mesiacov sú v skupine v počte max 10-12 detí.

Čo si máme priniesť so sebou na kurz OBJAVUJME SPOLU SVET?

Deťom, ktoré sú zaradené do skupiny od 12 mesiacov prineste so sebou prezúvky, nepremokavú zásteru pre mokré aktivity, náhradné oblečenie pre prípad zamokrenia.

Pre bábätká prineste so sebou bežné veci na starostlivosť o dieťa (vlhké utierky, plienky, sáčky na plienky, krémy, látkovú plienku…), stravu a nápoje, náhradné oblečenie.

K dispozícii sú nočník, WC redukcia, prebaľovací pult. Plienky, prosím, nenechávajte v Dennom centre.

Príchody a odchody

Príchod na lekciu je ideálny 5 minút pred začiatkom kurzu. Začíname vždy v presne stanovenú hodinu vášho kurzu, nakoľko nadväzuje niekoľko kurzov po sebe. Prosím mamičky či tatov, aby chodili včas, nakoľko na začiatku lekcie je úvodný kruh, v ktorom sa privítame. Včasný príchod je pre dieťa veľmi dôležitý, aby sa dieťa cítilo súčasťou kolektívu od začiatku lekcie. V prípade, že potrebujete skôr odísť, dajte vedieť lektorke. Ak cítite, že dieťatko je unavené, plače, či je rozrušené, nemá zmysel v tej chvíli pokračovať s aktivitami, pokojne môžete odísť aj skôr. Pre dieťa je to niekedy lepšia voľba ako zotrvanie do konca lekcie.

Prestávka medzi kurzami je zvyčajne 15 minút, rada by som sa vyhla zbytočným návalom ľudí v jednom priestore 😉 Preto vás prosím o odchod do 5, max 10 minút. Samozrejme, ak bude potrebné z nejakého dôvodu ostať dlhšie, nie je to problém po dohovore s lektorkou 😉

Verím, že som vám zodpovedala na všetky otázky. Ak nejaké ďalšie máte, píšte mi na mail info@detiakodar.sk

Ďakujem za dôveru a teším sa na každé jedno stretnutie s vami a deťmi. S láskou, Lucka

 

SKONTAKTOVAŤ SA S LEKTORKOU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *