Časté otázky a odpovede

Milí rodičia, na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky pred návštevou kurzu:

Čo je zameraním Montessori kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz je zameraný na rozvíjanie potenciálu dieťaťa a jeho vnímania reálneho sveta. Počas kurzu je dieťa oboznamované s metódou, ktorú predstavila svetu Maria Montessori a prebieha v pripravenom Montessori prostredí so špeciálnymi Montessori pomôckami. Kurz je zameraný nielen na rozvoj intelektu dieťaťa, ale aj na rozvoj pohybových zručností, hrubej i jemnej motoriky, rozvoj hudobného vnímania, rozvoj výtvarných aktivít, tvorivosti a hlavne vedieme dieťa k rozvíjaniu jeho vôle a samostatnosti. Aktivity sú realizované na základe pozorovania dieťaťa a rozvíjajú senzitívne obdobie dieťaťa. Počas kurzu prebieha interakcia detí, je mnoho aktivít, ktoré robia deti spoločne. Taktiež sa počas kurzu vzájomne učíme rešpektovať jeden druhého. Toto všetko prebieha za prítomnosti rodiča.

Aká je úloha rodiča počas Montessori kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET?

Rodič je pomocníkom a sprievodcom dieťaťa. Dieťa si pomôcku vyberá samostatne, mladším deťom do 1 roku je pomôcka ponúknutá podľa jeho senzitívnych období. Rodič za doprovodu lektorky predvedie pomôcku dieťaťu a následne umožní dieťaťu skúmať pomôcku, ktorá ho zaujala. Rodič nezasahuje do práce dieťaťa a neovplyvňuje priebeh aktivity. Dieťa pracuje s pomôckou samostatne, rodič pomáha dieťaťu v prípade ťažkostí. Rodič dieťaťa, ktoré zasahuje do aktivity druhému dieťaťu, je povinný vyriešiť túto situáciu k spokojnosti oboch strán. Žiadame rodičov, aby nepoužívali mobily na lekcii. Zostaňme pre svoje deti vzorom. To čo vidia u nás, prenášajú si do svojho mikrosveta. Ďakujeme 😉

Dozviem sa počas kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET informácie o Montessori pedagogike?

Lektorka pripravila pre rodičov viaceré zaujímavé témy, o ktorých sa budeme rozprávať a diskutovať. Mnohé podnety sú z Montessori prostredia a pedagogiky, ale samozrejme ako vždy hovorievam: „Rozhodujte sa srdcom. Tak, aby to bolo dobré pre vás a vaše dieťatko.“ Počas kurzu lektorka sprevádza rodičov ako pracovať s dieťaťom, ako naučiť dieťa rešpektovať ostatných, aby bolo spokojné dieťa, rodič i ostatní.

Pre aký vek je vhodný Montessori kurz OBJAVUJME SPOLU SVET?

Kurz je koncipovaný pre 3 vekové kategórie, kde dieťa dostáva mnoho možností na prácu a zároveň mu stanovujeme hranice.
Prvá skupina detí je od veku 3 do 12 mesiacov. Deti v tomto období skúmajú prostredie, sú veľmi vnímavé, ľahko nasávajú nové informácie. Pomocou Montessori pomôcok rozvíjame u dieťaťa zmyslové vnímanie, rozumové schopnosti, schopnosť sústredenia. Rozvoj jazyka je tiež veľmi dôležitý. Niektoré deti sa plazia, lozia štvornožky, niektoré už začínajú chodiť. Na kurze preto máme pripravené pomôcky, ktoré sú vhodné aj pre rozvoj pohybu. Táto skupinka je počtom najmenšia, nakoľko deti nie sú natoľko zvyknuté na spoločnosť rovesníkov.
Druhá skupina je určená pre deti približne vo veku od 9 do 18 mesiacov. Deti sú v tomto veku veľmi pohyblivé, sú pre nich pripravené pomôcky na hrubú motoriku, pohyb. Taktiež špeciálne Montessori pomôcky slúžia na rozvoj zmyslov, jemnej motoriky, koordinácie, vnímania, jazyka apod. Zvyčajne je to „najaktívnejšia“ skupina detí, ktorá sa postavila na svoje nohy a potrebuje byť vždy a všade.
Tretia skupina sú deti vo veku od 18 do 48 mesiacov, kedy deti skúmajú svoje potreby, milujú sebaobslužné aktivity ako je príprava jedla, stolovanie, umývanie riadov, umývanie rúk, pranie. Sú pre nich pripravené aj hudobné či výtvarné aktivity.

Aké ďalšie kurzy sú v ponuke?

  • MONTESSORI VONKU prebieha v období od mája do júna. Deti spoločne s rodičmi prichádzajú do prírody, kde spoznávajú jej krásy. V prípade záujmu bude kurz prebiehať aj v septembri a októbri. Dĺžka kurzu je 60 minút.
  • MONTESSORI SPOZNÁVAJME SPOLU SVET je určený pre deti vo veku 3-6 rokov. Deti majú možnosť pracovať s Montessori materiálmi za prítomnosti skúseného Montessori pedagóga. Zameriavame sa nielen na rozvoj sebaobsluhy, ale aj matematiky, jazyka, biológie či geografie.
  • MONTESSORI PRESKÚMAJME SPOLU SVET je koncepčne pripravený pre deti vo veku 6-12 rokov bez prítomnosti rodičov. Kurz začína 5 veľkými príbehmi, od ktorých sa odvíja záujem detí poznanie sveta a súvislostí.
  • MONTESSORI INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE ušité na mieru školákom 1. stupňa ZŠ
  • MONTESSORI INDIVIDUÁLNE TERAPIE pre deti do 12 rokov
  • DENNÉ TÁBORY

Kto vedie Montessori kurzy?

Kurzy vedie Montessori pedagogička Mgr. Lucia Dedíková, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí počas Montessori pracovní či vedenia krúžkov v materských školách. Lucia pôsobila ako spolulektor v OZ MONTE PLUS, ktorý sa zameriava na vzdelávanie pedagógov Montessori ZŠ, ďalej pôsobila v súkromnej ZŠ ako pedagóg na prvom stupni ZŠ, 2 roky doma vzdelávala svoje deti. Je mamou dvoch školákov, takže každodenne rieši radosti i ťažkosti vo výchove a vzdelávaní. Jej rukami prešla počas kurzov stovka detí i rodičov, ktorých obohatila svojim prístupom a vhľadom. Lucia je vyštudovaný pedagóg pre materské a základné školy, má absolvované AMI Montessori kurzy pre vek 0-3 rokov, 3-6 rokov a diplomovaný 2 ročný AMI MONTESSORI výcvik pre vek 6-12 rokov, Workshop AMI 12-18 rokov, kurz Efektívne rodičovstvo, Rešpektovať a byť rešpektovaný a mnoho ďalších kurzov. Je sprievodcom detí i dospelých, pre prácu využíva pre svoju prácu s klientmi úžasnú metódu – KINEZIOLÓGIA. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.zivotnavlne.sk.

Aká je úloha lektorky?

Lektorka je sprievodcom dieťaťa. Vníma jeho potreby a prispôsobuje dané aktivity samotnému dieťatku. Aktivity kurzov OBJAVUJME SPOLU SVET nie sú vopred časovo naplánované, ale vyplývajú z momentálnej potreby dieťaťa v pripravenom prostredí. Pre kurzy starších detí je vopred pripravená lekcia s pripravenými pomôckami. Lektorka je poradcom pre rodiča pri prezentácii, výbere pomôcky, pri správnom zaobchádzaní s pomôckou či pre riešení výchovno-vzdelávacích ťažkostí dieťaťa v rámci možností skupiny. Lektorka drží zdravé hranice a pravidlá skupiny.

Ako dlho prebiehajú kurzy?

Kurz prebieha v 10 alebo 12 týždňovom cykle, počas ktorého rodičia s deťmi získajú základné vedomosti a zručnosti vyplývajúce z Montessori pedagogiky. Kurzy prebiehajú 3x ročne: na jeseň (september – december), v zime (január – apríl) a na jar (apríl – jún).
Kurz pre skupinu detí vo veku 3-12 mesiacov prebieha v dĺžke 45 minút.  Pre deti od 12 mesiacov je dĺžka kurzu 60 minút, 3-6 ročné deti majú kurz 60 minút, 6-12 ročné deti tiež 75 minút.

Aká je cena kurzu?

Bližšie informácie ku kurzu nájdete na webovej stránke AKADÉMIA MONTESSORI.
Platba prebieha na účet občianskeho združenia Akadémia Montessori. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni, číslo účtu je SK4109000000005134951218. Pri platbe uveďte do poznámky: „PRÍSPEVOK OZ – MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA“

Môžem pristúpiť počas kurzu?

Áno, do kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET. V prípade, že je v kurze voľné miesto, je možné pristúpiť kedykoľvek. Platí sa alikvótna čiastka kurzu.

Máme možnosť náhrady na kurzoch?

Áno. Pre účastníkov kurzu OBJAVUJME SPOLU SVET máte možnosť vyčerpať až 2 náhradné lekcie. Tieto lekcie si môže dieťa vyčerpať v skupine, ktorá je vekovo najviac podobná. Náhrady platia len v tom prípade, ak ste sa vopred odhlásili z lekcie. Termín náhrady si dohodnite osobne s lektorkou.
Pre skupinu školákov sa náhrada poskytuje len v tom prípade, ak budú priebežne prebiehať 2 školácke skupiny.
V prípade závažných dlhodobých absencií je možné, po dohode s lektorom, nájsť si za seba náhradu za zvyšné lekcie. V každom prípade kontaktujte lektorku a dohodnite sa.
Financie sa vracajú len po 1. lekcii vo výške alikvótnej zostatkovej čiastky, ak sa klient rozhodne nepokračovať v kurze.

Kde prebiehajú Montessori kurzy?

Stretávame sa aj na Čiernej Vode (Chorvátsky Grob) v Akadémia Montessori, Čerešňova 2, 90025 Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda. Parkovať sa dá priamo na Čerešňovej ulici, prípadne dostatok voľných miest nájdete pri obchode JEDNOTA, stačí prejsť pár metrov cez cestu do denného centra. Priestor je prenajímaný od obce, je útulný, pripravený na Montessori aktivity, v priestore sa realizujú počas týždňa aj iné kurzy pre mamy a seniorov.

Aký je maximálny počet detí na kurzoch?

Deti vo veku 3-12 mesiacov sú v počte 6 detí s rodičom, deti o veku 9-18 mesiacov sú v počte 8 detí s rodičom, deti od 18 do 48 mesiacov sú v skupine v počte max. 10 detí s rodičom, kurzy pre deti 3-6 ročné deti sú pre 8 detí s rodičom a 6-12 ročné sú v pre 8 detí bez rodiča.

Čo si máme priniesť so sebou na kurz?

Deťom na kurz OBJAVUJME SPOLU SVET vo veku od 18 mesiacov prineste so sebou prezúvky, nepremokavú zásteru pre mokré aktivity, náhradné oblečenie pre prípad zamokrenia. Voda a strava sú zabezpečené na kurze. Pre mladšie deti a bábätká prineste so sebou bežné veci na starostlivosť o dieťa (vlhké utierky, plienky, sáčky na plienky, krémy, látkovú plienku…), stravu a nápoje, náhradné oblečenie. K dispozícii sú nočník, WC redukcia, prebaľovací pult. Plienky, prosím, nenechávajte v Dennom centre. Deti na kurz SPOZNÁVAJME SPOLU SVET veku od 3-6 rokov potrebujú so sebou prezúvky, nepremokavú zásteru pre mokré aktivity, náhradné oblečenie pre prípad zamokrenia. Voda a strava sú zabezpečené na kurze. Deti na kurz PRESKÚMAJME SPOLU SVET vo veku od 6-12 rokov si prinesú so sebou prezúvky, obľúbené pero, zošit A4 čistý s linajkovou podložkou, drobný olovrant pre prípad hladu. Voda je zabezpečená. Mobily nie je možné počas lekcie používať.

Príchody a odchody

Príchod na lekciu je ideálny 5 minút pred začiatkom kurzu. Začíname vždy v presne stanovenú hodinu vášho kurzu, nakoľko nadväzuje niekoľko kurzov po sebe. Žiadame rodičov, aby chodili včas, nakoľko na začiatku lekcie je úvodný kruh, v ktorom sa privítame. Včasný príchod je pre dieťa veľmi dôležitý, aby sa dieťa cítilo súčasťou kolektívu od začiatku lekcie. V prípade, že potrebujete skôr odísť, dajte vedieť lektorke. Ak cítite, že je dieťatko unavené, plače, či je rozrušené a nemá zmysel v tej chvíli pokračovať s aktivitami, pokojne môžete odísť aj skôr. Pre dieťa je to niekedy lepšia voľba ako zotrvanie do konca lekcie. Prestávka medzi kurzami je zvyčajne 15 minút, rada by som sa vyhla zbytočným návalom ľudí v jednom priestore. Preto vás prosím o odchod do 5, max 10 minút. Samozrejme, ak bude potrebné z nejakého dôvodu ostať dlhšie, nie je to problém po dohovore s lektorkou 😉

Kde sa môžem prihlásiť na kurzy?

Prihlasovanie na kurzy prebieha na webovej stránke AKADÉMIA MONTESSORI.
V prípade otázok ma kontaktujte na info@detiakodar.sk, info@akademiamontessori.sk alebo 0940 321 591.
Verím, že som vám zodpovedala na všetky otázky.
Ďakujem za dôveru a teším sa na každé jedno stretnutie s vami a s vašimi deťmi. S láskou, Lucka
 
SKONTAKTOVAŤ SA S LEKTORKOU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *