Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky

Ako naučiť dieťa jednoducho samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky?

Úžasnou pomôckou je práve Montessori pohyblivá abeceda. Samohlásky sú modré a spoluhlásky sú ružové. Takže pre dieťa je to úplne jasné a viditeľné.

Prezentujeme aktivitu trojkrokovou metódou:

1/ Zoberieme si písmenko A a pomenujeme „toto je samohláska“. Zoberieme si písmenko B, pomenujeme ho „toto je spoluhláska“.  Ja si s deťmi väčšinou na samohlásky aj zaspievam, proste sú to hlásky, ktoré samo znejú 🙂

Takto si zoberieme ešte ďalšie písmenká. Dieťa po čase zistí, že samohlásky sú modré a spoluhlásky ružové. Upozorníme na rôznu farebnosť, ak dieťa na to nepríde samé.

2/ Vyzveme dieťa k aktivite, napr. podaj mi z krabice samohlásku. Dieťa podá napríklad hlásku O, U, I, Y, A. Na striedačku ho vyzvem, aby mi ukázalo spoluhlásku. Dieťa mi ukáže napríklad na hlásku H, T, F…

3/ Na záver si vyberiem niekoľko samohlások a spoluhlások. Podávam ich dieťaťu postupne a vyzve ho: „ako nazývame hlásku O?“ – samohláska  „ako nazývame hlásku B?“ – spoluhláska. Takto si overím pochopenie učiva. V prípade, že dieťa zaváha, vraciam sa o krok späť.

Teraz šup tvoriť slová.

Po prejdení si samohlások a spoluhlások si ideme vytvárať slová. To nás baví. Vykladáme jednotlivé hlásky z krabičky a skladáme si slová, či vety. Často veľmi vtipné 😉

My sme popritom stihli aj vyrobiť vrecúška na diakritické znamienka (mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dvojbodka). Veľmi zle sa nám to z krabice vyťahovalo, tak tieto „vrecúška“ nám pomohli s manipuláciou.

 

Následne sme sa rozhodli preskúmať dvojhlásky. Pre IA, IE, IU je to jednoznačné, skladajú sa z dvoch hlások. Zoberieme si aj naše pracovné cvičenie, v ktorom vyhľadáme dvojhlásky.

Prečo medzi dvojhlásky patrí ô?

Lebo ô sa skladá tiež z dvoch hlások. U a O! Povedzte nahlas s dieťaťom „uo“, nech po vás opakuje a počuje to samé. Potom len vysvetlíme, že v slovenskom jazyku máme špecifikum a to je práve písmenko Ô. Používajú ho len slováci, francúzi a vietnamci 😉

My sme si vyskladali slovo kôň tak ako počujeme, aj ako píšeme. Takto si môžete poskladať kopec slov. Ideálne ak máte zoznam slov vytlačených na A4 formáte, je to ideálne, pretože dieťa si môže kontrolovať, či sa píše s hláskou Ô (nôž) alebo ako UO (duo).

Príjemnú zábavu prajem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *