Jazykové kartičky s pokynmi

Jazykové kartičky s pokynmi sú úžasnou aktivitou už pre deti predškolského veku.

Pravidlá: Dieťa si vytiahne kartičku, prečíta pokyn a vykoná napísanú úlohu.

Niektoré aktivity bude vykonávať, pokým si nevytiahne ďalšiu kartičku, ktorá zmení predchádzajúci pokyn. Napríklad dieťa vykoná pokyn „seď“, následne si vytiahne kartičku s pokynom „učeš sa“, dieťa sa učeše a popritom stále sedí. Potom si vytiahne kartičku napr. „ľahni si“, tak si na chvíľku ľahne a vstane. Je potrebné rozlíšiť pojmy sadni si (a hneď potom vstaň) a seď (sadni si a ostaň sedieť).

Hru môžu hrať i viacerí hráči. Príjemnú zábavu 😉

Kartičky na stiahnutie: jazykové-kartičky-s-pokynmi