Montessori Cards Schleich Animals

Pripravila som pre detičky na Montessori kurz kartičky s obrázkami zvieratiek.

Kartičky vo formáte PDF si môžete tu: schleich zvieratká.

Obrázky zvierat nemajú názvy napísané pod obrázkom, preto si pozorne naštudujte o aké zviera ide a tak ho prezentujte dieťaťu. Karty sú formátu A5 a preto vhodné pre vek 0-3 roky. Kartičky s názvami zvierat nájdete až pre deti v období 3-6 rokov, kde prebieha nácvik čítania a sú ponúkané dieťaťu zvyčajne vo formáte A6.

3-zložkové kartičky LESNÁ ZVER

Image

Kartičky na stiahnutie k téme lesné zvieratká nájdete tu:

3-zložkové karty lesná zver

Kartičky, ktoré ponúkam k dispozícii k stiahnutiu zdarma, sú k dispozícii s dovolením od mamičiek, s ktorými som sa zúčastnila “3-zložkovej kartičkovej výmeny”, ktorá sa konala pod záštitou Lucky Tamášovej z www.rustspolecne.cz alebo sú to kartičky vyrobené mnou. Kartičky sú k dispozícii pre domáce využitie s vašim dieťatkom, kartičky nie sú k predaju. Prosíme Vás o dodržiavanie autorských práv.