Arómaterapia

Arómaterapia ma presvedčila niekoľko rokov dozadu, kedy som podľahla jej čaru 🙂 Hneď som siahla po overenej a kvalitnej značke dōTERRA. Esenciálne oleje dōTERRA sú terapeutické oleje, ktoré je možné využívať na podporu emočného i fyzického zdravia. Používajú sa aromatickým rozptyľovaním, lokálnou aplikáciou na pokožku alebo vnútorným užívaním ako potravinové doplnky. Oleje používam pre celú našu rodinu 🙂 Pre zistenie vhodného esenciálneho oleja pre váš aktuálnych zdravotný stav vám ponúkam možnosť zmerania prístrojom iTOVi. Na meranie a konzultáciu sa objednajte na telefonickom čísle 0940 321 591, viac informácií o esenciálych olejoch sa dozviete na mojej webovej stránke alebo na Facebooku. Lucia