Vývoj dieťaťa podľa Marie Montessori

Psycho-senzoricko motorický vývoj dieťaťa podľa Marie Montessori na viacerých letáčikoch.

V tabuľke je spracovaný vek 0-3 roky, prosím, aby ste sa držali veku orientačne a zbytočne dieťa nedávali do „polohy“, na ktorú ešte nie je zrelé. Všetko v našom živote má čas a dôvod, prečo v niečom dieťa napreduje a prečo zasa v inom zaostáva. Našou úlohou je byť pozorovateľom dieťaťa, sledovať, čo ho zaujíma a nabádať ho k aktivitám, ktoré ho môžu posunúť ďalej.

Na letáčikoch je napr. v období veku 5-6 zobrazené sediace dieťa s vankúšom. S týmto nemôžem súhlasiť, dieťa nie je vhodné dávať do polohy sedu, ak nie sú jeho svaly na sed pripravené. To isté platí aj o chôdzi, dieťa ak je pripravené, začne chodiť samé bez pomoci dospelého.

Na stiahnutie nájdete leták na stránke Voila Montessori.

create.piktochart.com/output/1030269-blank-page

 

Sed W nie je ideálny pre naše telo. Prečo?

Zaujal ma tento leták, v ktorom je jasne popísané, prečo nie je sedenie s nohami do W ideálne a čo spôsobuje. Ak si tento spôsob sedenia všimnete u dieťatka a tento sed je preferovaný u dieťatka pri hre, je nutné  túto situáciu riešiť, aby si dieťa sed nezafixovalo a aby ste predišli nesprávnemu rastu a vývinu dieťaťa. Ideálne sedenie pre dieťa je sed bočný, sed s vystretými nôžkami či sed na pätách. O tejto problematike sa poraďte z fyzioterapeutom.

Experts Reveal the Truth About When to Worry About W Sitting